O nas

    ADVERT BOX to miesięcznik reklamowo - informacyjny dostarczany bezpłatnie mieszkańcom Gorlic, Biecza i okolic. Miesięcznik wydawany każdorazowo w nakładzie 13.000 egzemplarzy, rozprowadzany jest do mieszkań, firm, biur i sklepów na terenie Gorlic, Biecza i okolic.
    Po raz pierwszy ADVERT BOX ukazał się dnia 1 - go września 2005 roku. Załozeniem naszym jest aby ADVERT BOX trafił do każdego domu, bloku, mieszkania, biura, warsztatu i sklepu - do każdej skrzynki pocztowej. Powodzenie każdego wydania ADVERT BOX`u związane jest z przyjętą przez nas formą dystrybucji prasy -
ADVERT BOX jest kolportowany i dostarczany naszym klientom bezpłatnie. Dla wielu mieszkańców jest to często jedyna prasa, którą otrzymują regularnie do domów. Ponadto w każdym wydaniu zawsze zamieszczamy wiele informacji z terenu miasta, m.in. oferty lokalnych firm i przedsiębiorców, usługi medyczne, ogłoszenia drobne mieszkańców. Ponieważ reklama w ADVERT BOX jest bardzo skuteczna, wiele firm i przedsiębiorców współpracuje z naszym wydawnictwem - wykaz tych firm i przedsiębiorców zawarty jest na stronie. Ich stała obecność i rezerwacja w ADVERT BOX to dowód skuteczności naszego wydawnictwa. Zamieszczane w ADVERT BOX treści są płatne. Cennik zawarty jest w odrębnej części strony. Nasza oferta to ogłoszenia modułowe, ogłoszenia drobne oraz informacje kulturalne i praktyczne przydatne dla mieszkańców Gorlic, Biecza i okolic.